Уникалните резервати край Приморско

Град Приморско е рай за ценителите на природата. Градът е облагодетелстван с местоположението си, което е сред няколко защитени територии, пазещи ценни растителни и животински видове. Неизброими са природните чудеса на района, но нека споменем резерватите Ропотамо и Водни лилии, блатата Стамополу и Аркутино, както и пясъчните дюни Перла.

На практика районът на Приморско е обширен резерват, уникалните плажовете се разпростират на площ 1045 хилиляди квадратни метра, като половината са осеяни от защитени дюни. Сред дюните расте рядка псамофилна растителност, каквато е защитения терциерен реликт – Пясъчната лилия.

В района виреят около 1120 вида раститения. Тук има някои субтропични растения, например японска мушмула, маслина и смокиня.

Резерватът Ропотамо се разпростира обширно по течението на едноименната река. Той включва „Змийския остров“, блатото „Аркутино“, „Морски пелин“, лонгозните гори покарай реката, дюните, скалния феномен „Лъвската глава” и Маслен нос. В резервата са съхранени редки, ендемитни видове. На територията му могат да се видят нехарактерните за тази географска ширина лонгозни гори. Може да се видят невероятни скални образувания, терасовидни брегове, мочурища и блата. По брега край река Ропотамо, по дърветата се вият лиани,  на плитко, в крайречните езера виреят блатна тръстика и водна лилия. Тук има ограничено находище на морски пелин.  Той е рядкото растение с медицинска важност. Над 100 растителни вида и 71 от 250-те вида птици са вписани в Червената книга на България. При устието на реката водата е със соленост по-висока от нормалното, което благоприятства за богатото рибно разнообразие.

В района има типични лагуни - Ропотамо, Аркутино и Стамополу.

Голяма част от блатото Аркутино е покрито с гъста растителност. Освен тръстиката, водната леща, водната роза, тук растат и защитени растения, като безкоренчеста волфия и блатното кокиче. В блатото е обиталище и на рядко срещаната риба-джудже гамбузия.

Блатата и езерата имат орнитологично значение. Оттук минава древният миграционен път на прелетните птици - Виа Понтика.

Змийският остров или наричан още  „Свети Тома“, се намира на 200 м от брега на север от устието на Ропотамо. Островът има площ площ 12 декара. Тук растат кактуси, които правят терена труден за преход. На времето са пренесени от цар Борис III.

Във водите край Приморско има приблизително 30 вида зоопланктон, 200 вида мекотели, 650 вида червеи, 640 вида ракообразни, 180 вида риби 4 вида бозайници, 150 вида от други групи. Около една трета от фауната има типично средиземноморски произход. Срещат се реликти от плиоценския Понтийски басейн.

Край Ропотамо има  причудливи скали, като най-известната е  Лъвска глава. Тя се счита за природен феномен и  представлява естествена композиция от скали, които оформят величествен профил на лъвска глава. Природното чудо е на възраст приблизително 65-70 млн. години. Намира се в местността Калето, издигаща се на 110 м надморска височина, над брега на река Ропотамо.

Веселите скали  е местност, осеяна с големи заоблени сиенитни скали, образувани от някогашна вулканична дейност.

В местностите Дудино и Тополова каба може да видите две вековни дървета, които са на възраст по 370 години.

Приморско се намира в Тракийско–странджанската географска област. Климатът е средиземноморски, субтропичен и влажен. Тук има влажна, мека зима и сухо, топло лято. Характерни за растителността в райна са средиземноморски белези.

Плажове и лагуни, пясъчни дюни, невероятни гледки, ратения и животни, които не могат да се видят другаде в България. На едно място събрани природни красоти и феномени. Тук е мястото за приключения и потапяне на сетивата в дивата природа, докосване до незабравими емоции. Всеки ден в Приморско може да е различен. Да се релаксира на някой от плажовете или да се поеме към някоя прелест на природата.

На север и юг от Приморско  също могат да се видят още много природни забележителности, като на юг градът се намира огромният природен резерват Странджа.